Inhaalcursus Elektriciteit     

 

Belangstellenden kunnen hieronder de twee delen van de cursus ophalen.

 

Oplossingen:reeks 1; reeks 2 ; reeks 3 ; reeks 4 ; soortelijke weerstand ; parallelschakeling ; serieschakeling ; gemengde schakeling ; Thevenin en Norton ;

--> Hints voor oefeningen p42 ; Oplossingen p42

 

Demonstratie:  Temperatuursinvloed (PDF of excel)met twee lampen, de klassieke gloeidraadlamp en de kooldraadlamp.

 

Deel Algemene elektriciteit , De cursus Elektriciteit voor dummies.

Deel Magnetisme , vervolg van de cursus "Elektriciteit voor dummies".

 

Waarom?

Belangstellenden

Leerlingen die instappen in een 4de of 5de leerjaar met lessen elektriciteit, missen de basiskennis van onder andere het vak elektriciteit van de voorgaande leerjaren.

 

Het eerste deel van de cursus omvat de hoofdpunten van het derde leerjaar.  Hierin worden de basiswetten van de gelijkstroomtheorie besproken.  De cursus kan je hier ophalen. Oplossingen van oefeningen worden na de les "online" gezet: reeks1 ; reeks2 ; reeks 3 ; reeks4 ; soortelijke weerstand1 ; soortelijke weerstand2 ; parallel ; serie ; gemengd .

 

Het tweede deel van de cursus licht het magnetisme toe.  Elektrische motoren, generatoren en transformatoren werken volgens de wetten van het elektromagnetisme.  De cursus kan je hier ophalen.

 

Een derde deel zou gaan over wisselstroom.  Omdat de principes van wisselstroom in het vijfde leerjaar aan bod komen, verwijzen we hiervoor naar de reguliere lessen.

Indien je deze cursus wenst te volgen stuur je een mail naar m.jacobs@slptech.be .  Zodra de data zijn vastgelegd krijg je hierover bericht.

 

Ouders kunnen de aanwezigheden volgen op deze website via de link aanwezigen hierboven.

 

 

Oplossingen van de vragen van

pagina 21 (klik op de tekst hiernaast) en pagina 22

 

Oplosingen van de vragen p27-30.

 

slptech 2010 Privacy Policy Terms of Use

www.slptech.be